Phi Phi Scuba Diving Center Hotell på Phi Phi Phi Phi Diving Forum
Phi Phi Diving Thailand. Phi Phi Islands största dykcenter. Översikt          
PADI & SSI Dykkurser

Phi Phi Scuba Diving Center erbjuder ett stort utbud av PADI och SSI dykkurser som till exempel; PADI Discover Scuba Diving & SSI Resort DiverPADI & SSI Open Water Diver CoursePADI Advanced Course & SSI Advanced AdventurerPADI Rescue Course & SSI Diver Stress&Rescue upp till PADI Dive Master Course och SSI DiveCon Course.

V�ra erfarna instrukt�rer undervisar p�:
ENGELSKA, SVENSKA, DANSKA, NORSKA, FRANSKA, TYSKA

PRISLISTA DYKKURSER (valid from November 1st, 2008)
Prices are quoted in Thai Baht

Dukkurser

MED EGEN
UTRUST-
NING

MED HYR-
UTRUST-
NING

PADI Discover Scuba or
SSI Resort Diver (1 Day)
2,900 3,400
PADI Discover Scuba or
SSI Resort Diver (2 Days)
3,600 4,000
PADI Scuba Review or
SSI Divers Review (1 Day)
2,700 3,200
PADI Scuba Review or
SSI Divers Review (2 Days)
4,100 4,600
PADI or SSI Scuba Diver Course
(2 open water dives)
7,400 7,900
PADI or SSI Open Water Course
(4 open water dives)
12,400 12,900
Adventure Diver (3 open water dives) 6,400  6,900
PADI Advanced Course or SSI Advanced Adventurer (5 open water dives) 9,900 10,400
Emergency First Responder 4,900 4,900
PADI Rescue Course or SSI Stress & Rescue 12,100 12,600
PADI Divemaster or SSI DiveCon Course 30,000 36,000
Scuba Diver to Open Water 7,400 7,900
SPECIALITY
amount of dives required times 1,900 Baht plus PIC 1,500 Baht
?xxx Baht
–500 Baht
(day)
?xxx Baht
COMBINED COURSES IN HOUSE
Discover Scuba Diving or Resort Diver + Scuba Diver Course (3 dives) 8,400 8,900
Discover Scuba Diving or Resort Diver + Open Water (5 dives) 13,400 13,900
REFERRALS
To be charged at course prices (-1,500 Baht PIC) divided by numbers of modules in course (example advances 5 modules say Open Water 4) minus modules completed.
DISCOUNTS
REPEAT Discover Scuba or Resort Diver (2 dives)

3,100

800 Baht Discount given Off any course taken thereafter
10 % Discount given for fun diving after any course
[ Tillbaka till toppen ]

 

N�r du g�r ditt f�rsta prova-p�-dyk kommer du att uppt�cka en helt ny sp�nnande v�rld av �ventyr, frihet och p� samma g�ng ett avslappnande lugn. Ingenting g�r att j�mf�ra med viktl�shet och den otroliga k�nslan av att andas under ytan. Bara dykare vet hur det k�nns!

PADI Discover Scuba Diving och SSI Resort Diver program ger dig m�jligheten att uppleva sp�nningen tillsammans med en av v�ra PADI & SSI Instrukt�rer under de ideala f�rh�llanden som du bara hittar p� en semesterort. Innan du g�r ditt f�rsta dyk f�r du l�ra dig grundl�ggande kunskaper och n�gra �vningar i vattnet f�re du beger dig ut p� uppt�cktsf�rd i �ppet vatten.

[ Tillbaka till toppen ]

Nu �r det dags att dyka in i PADI & SSI Open Water kurs, den popul�raste dykutbildningen i v�rlden! Det �r h�r med Phi Phi Scuba Diving Center, en dykoperat�r som s�tter standarden i den globala dykv�rlden, som din resa till ett livsl�ngt, intensivt �ventyr b�rjar.

Genom hela kursen l�r du dig grunderna inom dykning, s�som hur dykutrustningen fungerar och olika tekniker och kunskaper i vattnet. Efter kursen blir du certifierad i den organisationen du valt att utbilda dig inom, PADI Open Water Diver eller SSI Open Water Diver, b�da har de dock gemensamt att certifieringen �r erk�nd i hela v�rlden. Du f�rv�rvar din lisens genom att slutf�ra fem stranddyk, fem kunskaps lektioner och g�r fyra utedyk p� v�ra vackra lokala dykplatser.

PADI och SSI Open Water kurs tar normalt 3 dagar. Ibland be�vs lite extra tr�ning f�r elever som �r lite nerv�sa, detta �r inkluderat i det normala priset men kan g�ra kursen en dag l�ngre.

[ Tillbaka till toppen ]

Inkluderar Vrakdyk p� ”The King Cruiser”

Letar du efter det ultimata �ventyret? D� har du hittat det h�r! PADI's Advanced Open Water och SSI Advanced Adventurer program finslipar dina dykf�rdigheter och till�ter dig att utforska n�gra av dykningens riktigt intensiva �ventyr och h�jdpunkter. Nu �r det din tur- h�ng med!

The Advanced Open Water programmet erbjuder ett strukturerat program d�r du skaffar dig verkligt praktiska f�rdigheter och erfarenheter b�de i vattnet och f�r dykplanering i framtiden. Under kursen dyker du under direkt uppsikt av en PADI och SSI instrukt�r fr�n Phi Phi Scuba Diving Center.

Phi Phi Scuba Diving Centers Advanced Open Water Diver program har n�got att erbjuda f�r alla. Utbildningen �r huvudsakligen praktisk tr�ning i vattnet och prestationsbaserad den inkluderar totalt fem dyk som v�ljes fr�n f�ljande lista:

Kursen tar tv� dagar och en kv�ll om du v�ljer att g�ra nattdyket men kan ocks� spridas ut �ver fler dagar om s� �nskas.

Specialkurs

Beskrivning

Navigering

Under dina utedyk kommer du forts�tta att �va och g�ra dig mer bekv�m med praktiska f�rdigheter, kunskaper, dykplanering, organisering, procedurer, tekniker, problem, f�rdelar och faror med undervattensnavigering. Du f�r l�ra dig:
Procedurer och tekniker f�r planering av undervattens-navigering och problem som kan uppkomma.
Metoder f�r att uppskatta avst�nd under vattnet.
Tekniker f�r naturlig navigering.
Hur du kan anv�nda formationer f�r navigering
Tekniker f�r att hitta tillbaka till dykplatsen.
Tekniker f�r navigering med kompass.

 

Djup

N�r du g�r ditt djupdyk kommer du f� l�ra dig kunskaper, f�rdigheter och tekniker som beh�vs under ett djupdyk. F�jande �r inkluderat i djupdyket:
Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror i samband med djupdyk.
Riskfaktorer och repetering av dekompressionstabellen.
Procedurer f�r s�kerhetsstopp och n�dfallsdekompression.
Specifik utrustning, nedstigningslinor och viktavv�gnings-kontroll.
Rekommendationer f�r flygning efter dykning och h�gh�jds-dykning.
Orientering av tryckfallskammare.

 

Vrak

P� vrakturen kommer vi ta dig till det sjunkna skeppet ”King Cruiser”. H�r f�r du praktisk anv�ndning f�r kunskapen du f�tt genom att ha lyssnat p� din instrukt�r.

Information du anv�nder under dyket inkluderar f�ljande:

Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror med vrakdykning.
F�rberedelse och anv�ndning av lampor, luftf�rs�rjning, specifik utrustning, insimning och linor.
Tekniker f�r dykning i begr�nsad sikt och n�dfallsprocedurer.

 

Natt

P� nattdyket kommer du �ka till en av de lokala dykplatserna. Du l�r dig f�rberedelser inf�r nattdyket och utvecklar dina kunskaper och tekniker f�r nattdyk.

N�gra av �mnena �r:

Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror med nattdykning.
Riktiga tekniker f�r viktavv�gning och kommunikation.
Anv�ndning av dyklampor och parsystemet.
Disorientering och n�dfallsprocedurer.
Orientering av nattlevande marinliv.

 

Multilevel/ Dykdator

Under ditt Multileveldyk kommer du bli bekant med olika typer av hj�lpmedel f�r ber�kning av multilevel profiler som The Wheel och olika typer av dykdatorer. �mnen som inkluderas �r:
Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror med multileveldykning.
Definition och f�rdelar med multileveldykning.
Metoder f�r ber�kning av multileveldykning. (The Wheel och/eller dykdatorer).
Repetition av teori runt dekompressionskador.
Repetition av n�dfallsdekompression.
Repetition av uppstigningsrutiner.
Rutiner f�r flygning efter dykning.
Riktlinjer, regler och procedurer f�r multileveldykning med The Wheel och/eller dykdatorer.
Sk�tsel och underh�ll av dykdatorer.

 

Digital Undervattens-fotografering

Under ditt dyk med Digital Undervattens kamera f�r du tr�na p� de tekniker och r�d som du l�rt dig av din instrukt�r och fr�n din manual om Digital Undervattensfotografering.

F�nga ditt �ventyr under vattnet p� bild f� du kan dela med dig till familjen och v�nner. L�r dig grunderna f�r bildkomposition, ljusl�ra och hur du sk�ter om en undervattenskamera.

Naturalist

Under ditt Naturalistdyk introducerar vi dig till olika typer av marint liv och inkluderar en genomg�ng av ansvarsfullt beteende och interagerande som m�nniska med marina djur och organismer. N�gra av �mnena som vi g�r igenom �r:
Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror i olika typer av marina milj�er.
�versiktlig genomg�ng av gruppering av marint liv.
Fakta som f�rklarar och tar livet av myter om potentiellt farliga marina djur.
En �verblick i hur marint liv interagerar och h�r samman.
Ansvarsfull m�nsklig interaktion med marint liv.
Anv�ndbara dyktekniker f�r att hj�lpa till att bevara bottenlevande organisemer och minimera p�verkan.

 

S�k och B�rgning

Under ditt S�k och B�rgningsdyk kommer vi g� igenom tekniker och appliceringar av ett antal metoder som anv�nds vid S�k och B�rgning som till exempel:
Planering, organisering, procedurer, tekniker, problem och faror i samband med s�k och b�rgning.
Dykning i begr�nsad sikt och tekniker f�r undervattensnavigering.
Riktiga tekniker och s�kerhetsrutiner f�r att lokalisera objekt, inklusive anv�ndande av olika typer av s�km�nster, rep och m�tlinor.
Riktiga lyfttekniker och h�nsynstagande f�r s�kerheten vid b�rgning av f�rem�l med hj�lp av lyfs�ckar.

 

Peak Performance Buoyancy

N�gra av de omr�den vi g�r igenom inf�r ditt Peak Performance Bouyancy dyk:

Grunder inom Peak Performance Buoyancy 

Viktavv�gningstest
Finjustering av din viktavv�gning under vattnet.
Positionering av f�rdelning av vikter.
Str�mlinjeformning
Visualiseringstekniker

 

Anv�ndning av PADI och SSIs riktlinjer f�r val av viktm�ngd.

En m�jlighet av finslipa din viktavv�gning till n�sta niv� efter Open Water Diver kursen:

Positionering och f�rdelning av vikter f�r komfort och �nskad kroppsposition (justeras i vattnet).
Visualiseringstekniker f�re dyket
Viktavv�gningstest
Etablering av neutral flytkraft under alla delar av dyket.
Finjustering av neutral flytkraft
Hovring

 

 

[ Tillbaka till toppen ]

PADI och SSI Rescue dykarprogram utvecklar dina kunskaper och f�rdigheter s� att du effektivt kan hj�lpa till i n�dfallssituationer f�r att assistera, leda och kunna ge f�rsta hj�lpen d� det beh�vs som mest. Programmet �r ett viktigt steg i att utveckla dina kunskaper och erfarenheter som dykare. PADI Rescue Diver eller SSI Stress & Rescue (och motsvarande) certifiering �r ocks� en grundl�ggande f�rkunskap f�r alla ledarskapsprogram inom PADI och SSI. 

Du beh�ver ocks� ha en godk�nd och avslutad f�rsta hj�lpen tr�ning. PADI Emergency First Responder �r ett godk�nt program med Hj�rt- lungr�ddning.

PADI och SSI Rescue Diver program g�r igenom:

Kursen tar 3-4 dagar

Sj�lvr�ddning och stress hos dykare
F�rsta hj�lpen vid dykning
Att leda en n�dsituation och h�nsynstagande till utrustning.
Att assistera i vattnet och fr�n land
Respons till dykare med panik
Problem under vattnet
Rutiner vid saknad dykare
F�ra en medvetsl�s dykare till utan
Att utf�ra konstgjord andning i vattnet
Uppstigning ur vattnet
F�rsta hj�lpenrutiner f�r dyk- och tryckrelaterade olyckor
Scenarios n�dfallssituationer

[ Tillbaka till toppen ]

F�r er som g�r och funderar p� att ta steget och bli en av ledarna beh�ver inte leta l�ngre. The PADI Divemaster och SSI DiveCon program �r det f�rsta steget p� ledarskapstrappan inom PADI och SSI dykutbildningsprogram. Den h�r beteckningen utm�rker dig som person:

  1. Du �r personligen en tekniskt mycket god dykare.
  2. Du har samma kunskaper i dykteori som en instrukt�r.
  3. Du har betydande utbildning i att assistera en instrukt�r under utbildningsaktiviteter.
  4. Du �r kunnig i att ta ansvarsfulla beslut som ser till andra dykares v�lf�rd och nytta.

Med andra ord; du tillh�r de b�sta!

Som du kanske redan vet �r det m�nga PADI Divemasters och SSI DiveCons som g�r vidare och utbildar sig till instrukt�rer. Det betyder att den utbildning och erfarenhet som du f�r genom PADI och SSIs utbildningsprogram hj�lper dig att bygga upp din kunskap och attityd p� din v�g mot att bli en professionell dykutbildare. Genom ett f�rstklassiskt utbildningsprogram kan Phi Phi Scuba Diving Center g�ra dig till en professionell dykledare!

Som PADI Divemaster eller SSI DiveCon, �r du kvalificerad att:

  1. Organisera, genomf�ra och �vervaka dykaktiviteter, b�de p� b�t och landbaserat.
  2. Assistera PADI eller SSI Instrukt�rer i genomf�randet av PADI/SSI Dykutbildningsprogram.
  3. Som SSI DiveCon �r du �ven kvalificerad att sj�lvst�ndigt l�ra ut valda specialkurser.

F�r att kvalificera f�r PADI Divemaster program eller SSI DiveCon, m�ste du vara:

1. Certifierad PADI eller SSI Advanced Open Water Diver (eller motsvarande).
2. Certifierad PADI Rescue eller SSI Stress&Rescue (eller motsvarande).
3. Ha loggat minst 20 open water dyk f�r PADI Divemaster eller 40 dyk f�r SSI DiveCon, och ha fullgjort och loggat ett minimum av 60 dyk med erfarenhet av nattdyk, djup och navigering f�r att bli certifierad PADI Divemaster eller SSI DveCon.
4. Minimum �lder 18 �r.
5. Vara i god fysisk form f�r dykning och medf�ra ett l�karintyg ”Fit to dive”.

PADI Divemaster och SSI DiveCon program best�r av tre block:

1. Simkunskap och utv�rdering av dykf�rdighet

 

Simkunskap och uth�llighet

 

Allm�nna dykf�rdigheter

 

 

2. Kunskaps Utveckling

 

Dykfysik

 

Dykfysiologi

 

Dykf�rdigheter och milj�

 

�vervakning av elever i tr�ning

 

Leda och �vervaka dykaktiviteter

 

Dykplanering

 

N�dfall och evakuerings plan f�r dykolyckor i n�romr�det

 

Skapa kartografi �ver lokal dykplats

 

 

3. Praktisk till�mpning

 

Denna del involverar tr�ningsaktiviter i form av strukturerade sessioner med b�de simulerade scenarion med deltagare som g�r internship, men mestadels f�ljer du riktiga kurser med elever fr�n olika PADI och SSI program. Dessa tr�ningssessioner g�r det m�jligt f�r dig att bygga upp din praktiska erfarenhet som assistent till en instrukt�r och �vervakare av olika dykaktiviteter p� �ppet vatten, b�de som guide och den som koordinerar.

Som PADI Divemaster eller SSI DiveCon kan du:

1. Arbeta som certifierad assistent till en PADI eller SSI Instrukt�r.
2. �vervaka deltagare i PADIs och SSIs erfarenhets program f�r icke certifierade dykare.
3. �vervaka generella dykaktiviteter b�de vid tr�ning och icke tr�ningsrelaterad genom att planera, organisera och leda dyk. 

 
4. Utbilda och certifiera PADI Skin Divers.
5. Genomf�ra PADI Scuba Review och SSI Scuba Update med certifierade dykare.
6. Forts�tta utbilda dig till PADI eller SSI Dykinstrukt�r.

Efter att ha fullf�ljt alla delar av PADI Divemaster eller SSI DiveCon program, erh�ller du ett certifierings kort och ett v�ggdiplom som en beteckning att du har uppn�tt denna niv�. Du blir ocks� medlem av PADI eller SSI och f�r alla de f�rdelar som kommer med medlemskap p� professionell niv�, en av dessa �r att du har m�jlighet att k�pa en ansvarsf�rs�kring (vilket �r ett krav f�r att f� genomf�ra vissa aktiviteter).

Phi Phi Scuba Diving Center ger dig m�jligheten att dela med dig av din passion f�r dykning med andra! 

PADI Divemaster och SSI DiveCon tar minimum 3 veckor att genomf�ra men vi f�redrar att g�ra den p� 6 veckor, l�ngden �r beroende av hur mycket erfarenhet du har n�r du b�rjar din utbildning.

Dessutom finns m�jligheten att g�ra Divemaster och DiveCon kursen som ett l�ngre program i v�rt Internship (se l�nken ”Internship”).

F�r mer information kontakta oss personligen och ber�tta hur mycket erfarenhet du har, var du kommer ifr�n och din �lder.

[ Tillbaka till toppen ]

Hem
Snabblänk till Bokning
Phi Phi Scuba
Phi Phi Öarna
PADI & SSI Dykkurser
Divemaster Internship
Dykturer & Dykplatser
  Lokala dykplatser
  Shark Point
  Bida Noi & Nog
  Garang Haeng
  Hin Dot
  Nattdyk
  King Cruiser Vraket
  Hin Daeng
  Koh Ha
Faciliteter
Våra Båtar
Policy
 Förhandsbokning
 Avbokning & Försäkring
Dykfoton Galleri
Hotell på Phi Phi
Phi Phi Dive Forum
Kontakta oss
Vanliga frågor
Länkar

Phi-phi.com - Phi Phi Hotels Instant Confirmation
Hem | Phi Phi Scuba | PADI & SSI Dykkurser | Dykutflykter | Divemaster Internship | Faciliteter | Våra båtar
Phi Phi öarna | Hotell på Phi Phi | Phi Phi Dive Forum | Fotogalleri | Länkar
Snabblänk till bokning | Policy | Vanliga frågor | Kontakta oss

Copyright © 1999-2009 Phi Phi Scuba Diving Center
Ton Sai Bay, Phi Phi Island, Krabi 81000, Thailand, Tel: ++66 (0)75 601148