Phi Phi Scuba Diving Center Hotell på Phi Phi Phi Phi Diving Forum
Phi Phi Diving Thailand. Phi Phi Islands största dykcenter. Översikt          
Vanliga fr�gor
PADI Advanced Open Water Diving General
Open Water Course Dive Sites & Seasons
P.A.D.I SCUBA DIVER COURSE P.A.D.I. RESCUE DIVER
P.A.D.I open water course Scuba Review

Vanliga fr�gor: PADI Advanced / SSI Advanced Adventurer

FR�GA: Vad beh�ver jag kunna eller hur mycket erfarenhet m�ste jag ha f�r att kunna deltaga i en PADI eller SSI Advanced?
SVAR: Du beh�ver vara certifierad Open Water dykare eller motsvarande niv� vilket inkluderar grundvattentr�ning i pool eller p� strand och minst 4 Open Water dyk. Det m�ste vara en licens till 18 meter d�r du �r till�ten att dyka utan professionell uppsyn.

PADI Advanced och SSI Advanced Adventurer kvalificerar dig att dyka till 30 meters djup och �kar dina kunskaper inom Navigering. Detta ger dig f�rdelen att kunna pr�va p� mer utmanande dykaktiviteter under direkt uppsyn av en professionell dykare.

PADI & SSI Advanced kurser kostar 9,900 Baht plus 500 Baht f�r utrustningshyra,  total pris inklusive f�rs�kring; 10,400.

Kursen best�r av 5 dyk - Djup och Navigation �r obligatoriska och vi f�redrar att genomf�ra dem p� v�r lokala tur mellan 7:30 till 14:00.

Som ett av de fria val du har f�r de tre resterande dyken erbjuder vi Vrakturen - King Cruiser – en stor passagerar-/bilf�rja som sj�nk 1997 och nu ligger inom marinparkens omr�de mellan Phi Phi och Phuket. P� samma tur erbjuder vi tv� dyk p� Phuket Shark-Point och Anemone Revet – tv� av de b�sta dykplatserna i Thailand framf�r allt i h�nseende till variationen av koraller. P� dess tv� dyk finns n�gra av f�ljande dyk att v�lja mellan: Multilevel och Dykdator, Naturalist, Undervattensfotografering och Peak Performance Buoyancy .

Du har ocks� m�jligheten att g�ra ett Nattdyk inom din kurs, vilket vi rekommenderar.

Du kan b�rja kursen varje dag och den genomf�rs med ett maxantal av 4 elever till 1 Instrukt�r.


Vanliga fr�gor: Dykfr�gor Allm�nt.

FR�GA: Hur m�nga dyk kan vi g�ra max per dag?
SVAR: Normalt sett maximalt 3 dyk: 2 dagsdyk p� lokalturen och ett nattdyk, eller      3 dagsdyk p� vrakturen.

FR�GA: Vilken tid startar dagsutflykterna?
SVAR: Schemalagda dagsturer startar 7.30 p� morgonen och f�r nattdyken tr�ffas vi 18.00.

FR�GA: Kan vi g�ra eftermiddagsdyk?
SVAR: Om ni �r en grupp p� minst 3 personer arrangerar vi en tur p� tidpunkt som passar er.

FR�GA: Hur m�nga personer dyker tillsammans i en grupp?
SVAR: Inte fler �n 4 personer och varje grupp leds av en Divemaster fr�n Phi Phi Scuba.

FR�GA: Antal personer p� b�ten?
SVAR: Vi har 5 dagsturb�tar av mellanstor storlek, vilka tar mellan 12 och 19 personer, se bilder p�; V�ra B�tar.

FR�GA: Hur erfaren m�ste jag vara?
SVAR: F�r att dyka i den lokala marinparken, vilka omn�mns som "lokala dykplatser", ska du vara certifierad minst Scuba Diver eller motsvarande och ha dykt n�gon g�ng under de senaste 12 m�naderna.

F�r att dyka p� Vrakturen eller Hin Daeng skall du vara certifierad Advanced eller motsvarande och ha dykt de senaste 3 m�naderna. �r du inte certifierad Advanced men har en loggbok med bevis p� djupare dykning och minst 20 loggade dyk �r det m�jligt att f�lja med p� denna tur.

FR�GA: Finns det m�jlighet att grottdyka?
SVAR: Om du �r en certifierad grottdykare finns m�jlighet att arrangera turer vid efterfr�gan. Vi har f�r tillf�llet inte m�jlighet att utbilda grottdykare.

FR�GA: Kan vi g�ra nattdyk?
SVAR: Nattdyk �r m�jligt att g�ra de flesta av veckans dagar s� l�nge vi har tv� dykare. Om du inte har nattdykt f�rut rekommenderar vi att du g�r det som en del av din Advancedkurs.

FR�GA: �r det m�jligt att g�ra stranddyk?
SVAR: Nej, p� grund av att reven b�rjar s� pass l�ngt ut fr�n land.

FR�GA: Om jag �r Divemaster eller Instrukt�r finns det m�jlighet att f� rabatt?
SVAR: Ja, -10% p� alla dagsturer.

FR�GA: �r det m�jligt att dyka p� morgonen och sen hinna med f�rjan till Phuket eller Krabi p� eftermiddagen?
SVAR: De g�r bra att �ka ut p� Lokala dykturen och sen hinna med Phuket f�rjan klocka 14.30. Vill du �ka till Krabi ser vi till att du hinner med 15.30 f�rjan till Ao Nang och d�rifr�n kan du sen ta taxi eller localbuss till Krabi Town ca 30 min. F�r Vrakturen, Koh Ha och Hin Daeng kommer vi tillbaka efter att sista f�rjan l�mnat.

FR�GA: Hur m�nga dagsturer �r det m�jligt att g�ra utan att dyka samma plats tv� g�nger?
SVAR: Det finns mer �n 25 dykplatser men vi kan f�ruts�tta att du kan g�ra 6 dagars dykning med olika dykplatser f�rutsatt att du har tillr�ckligt med erfarenhet f�r att bes�ka de olika platserna och att v�dret till�ter.

FR�GA: Erbjuder ni NITROX?
SVAR: Inte �n, men det �r p� v�g.

FR�GA: Kan jag dyka samma dag som jag kommer till �n?
SVAR: Om ni anl�nder p� morgonf�rjan och har bokat med oss i f�rhand och betalat deposition. Ni beh�ver vara minst 3 dykare och turen g�r ut i marinparken f�r lokala dyk.

FR�GA: Kan vi dyka �ven under l�gs�songen?
SVAR: Under l�gs�songen dyker vi som vanligt p� de lokala dykplatserna. M�jligheten att �ka ut p� Vrakturen och Hin Daeng �r ibland begr�nsade p� grund av v�der och ytf�rh�llanden.

FR�GA: Hur �r sikten vanligtvis?
SVAR: Sikten varierar mellan 5 och 35 meter beroende p� dykplats och str�mf�rh�llanden. Generellt kan man s�ga att sikten �r s�mre under l�gs�songen i j�mf�relse med h�gs�song

FR�GA: Vad �r vattentemperaturen?
SVAR: 28 grader, plus eller minus 2 grader �ret om.

FR�GA: Hur tjock v�tdr�kt beh�ver jag?
SVAR: Vi hyr ut 3 mm kort�rmade v�tdr�kter, om du tar med en egen brukar allt mellan 2 mm l�ng och 5mm kort�rmad dr�kt r�cka bra.

FR�GA: Vilken typ av dykflaskor anv�nder ni?
SVAR: F�r fullvuxna dykare finns 12 L Aluminium flaskor med Internationella kranar f�r Bygelkoppling, D.I.N. adapters finns h�r p� skolan att l�na. Mindre flaskor finns f�r barn och sm� dykare.

FR�GA: Kan vi snorkla fr�n dykb�ten?
SVAR: Dykare kan sj�lvklart snorkla i ytintervallet, icke dykare som �r g�st till dykare kan f�lja med p� b�ten men vi rekommenderar bara erfarna snorklare att komma med p� b�ten och ibland f�rhindrar ytf�rh�llanden att snorklare hoppar i vattnet. F�r vi annars rekommendera en snorkeltur med Longtailb�t f�r en mer avslappnad upplevelse.

FR�GA: Vad �r maximal dyktid?
SVAR: Vi har en max dyktid p� 1 timme och 3 minuters s�kerhetsstopp.

FR�GA: Kan vi dyka utan Divemaster?
SVAR: Det beror p� hur erfarna dykare ni �r i buddy-teamet. Normalt sett dyker alla med en Divemaster f�r att f� ut s� mycket som m�jligt av dykdagen. Kom ih�g att grupperna �r sm� och Divemastern vet var det intressanta platserna finns.

FR�GA: Vad f�r typ av b�tar har Phi Phi Scuba?
SVAR: Phi Phi Scuba �ger fyra dagb�tar som �r 15 till 18 meter l�nga och tar mellan 12 till 16 dykare var. Vi har �ven tv� 11-meters Speedboats (se foton), alla b�tar �r utrustade med syrgas, f�rsta-hj�lpen material, radio, toalett, sold�ck och omr�de med soltak
.

Alla v�ra dagsutflykter inkluderar ett lunchpaket och frukt, water, kaffe och te.

[ Tillbaka till toppen ]


Vanliga fr�gor: PADI / SSI Open Water kurs

FR�GA: Hur m�nga elever �r det per instrukt�r?
SVAR: I alla PADI och SSI Open Water kurser �r det alltid maximalt 3 elever med en Instrukt�r.

FR�GA: Vad best�r kursen av?

SVAR: Kursen �r uppbyggd av tre delar; teori, grundvattentr�ning och 4 dyk i �ppet vatten. Till och b�rja med f�r du lite heml�xa kv�llen f�re du b�rjar dyka, n�sta dag b�rjar vi med att tillsammans g� igenom grunderna i dykning och efter det g�r vi ner p� stranden f�r att g�ra det f�rsta dyk�vningarna. Dag 2 �ker vi ut i marinparken och g�r 2 utedyk och p� eftermiddagen f�ljer vi upp med lite mer teori. Dag 3 �r du ute p� de tv� sista dyken.

FR�GA: Beh�ver jag ett medicinskt intyg f�r att dyka?

SVAR: Om du �r vid god h�lsa beh�ver du inte g�ra en l�karunders�kning utan fyller i ett formul�r med ett antal fr�gor n�r du kommer hit. I fall du �r os�ker p� om det �r n�gra aspekter av din h�lsa som g�r att du inte b�r dyka �r det b�st att du kontaktar en dykl�kare som skriver ut ett intyg till dig innan du kommer hit. Av st�rsta vikt �r att du inte har problem med �ron, lungskador, astma, hj�rtfunktion och l�ngtidsmedicinering. N�r du fyller i v�rt bokningsformul�r f�r du m�jlighet att titta p� det medicinska formul�ret f�r att se om du b�r bes�ka l�kare innan du bokar kursen.

FR�GA: Hur m�nga dagar tar PADI / SSI Open Water kurs?
SVAR: I det flesta fall g�rs kursen �ver 3 dagar, detta �r m�jligt i och med att gruppstorleken endast �r 3 elever. Elever som beh�ver extra tid f�r att l�ra sig kan str�cka ut kursen �ver 4 dagar, det �r inget problem f�r oss s� l�nge du som elev har lite extra tid. Det kostar dig dock inget extra.

FR�GA: Hur m�nga riktiga dyk f�r jag g�ra?
SVAR: Du kommer g�ra 4 riktiga utedyk i marinparken, de tv� f�rst dyken till max 12 meter och de tv� sista till max 18 meter. Dyktiden brukar variera mellan ca 45-60 min.

FR�GA: N�r kan jag g�ra Advanced kursen efter jag har gjort Open Water kursen?
SVAR: Du kan b�rja Advanced kursen n�r som helst efter att du har avslutat Open Water kursen. Vi rekommenderar dock att du inte v�ntar f�r l�nge mellan kurserna f�r att kunna l�ttare bygga vidare p� det du l�rde dig i Open Water kursen.

FR�GA: Hur m�nga timmar per dag tar kursen?
SVAR: Runt 6-7 timmar per dag under 3 dagar plus lite att l�sa i heml�xa.

FR�GA: �r det n�gra andra kostnader som tillkommer f�r att kunna avsluta kursen?
SVAR: Nej.

FR�GA: Vad h�nder om jag inte har m�jlighet att avsluta kursen?
SVAR: Du kommer bara betala f�r de kursmoment du har gjort, det finns m�jlighet f� med sig ett intyg med de �vningar du gjort och sen avsluta kursen p� annan ort.

FR�GA: M�ste jag k�pa en dykf�rs�kring?
SVAR: Nej, v�ra kunder �r olycksfallsf�rs�krade under tiden de dyker med oss (inkluderar behandling i tryckkammare) men vi rekommenderar att alla dykare k�per en  D.A.N-f�rs�kring vilken �r mer omfattande..

FR�GA: Hur l�nge �r mitt Open Water certifikat giltigt och m�ste jag g�ra ett visst antal dyk per �r f�r att beh�lla det?
SVAR: Ditt certifikat �r giltigt p� livstid och du m�ste inte dyka f�r att beh�lla det. Du kommer l�ra dig i kursen vad som �r rekommenderat om det �r s� att du har ett l�ngt uppeh�ll mellan dyktillf�llena.

FR�GA: Vad till�ter mig mitt certifikat att g�ra?
SVAR: Ett PADI / SSI Open Water certifikat till�ter dig att hyra och k�pa dykutrustning inklusive dykflaskor och anv�nda dem utan �vervakning av en professionell dykare. Det �r grundcertifikatet som kr�vs av dykoperat�rer runt i v�rlden f�r yt�vervakad dykning och o�vervakad rekreationsdykning. En del platser med mer utmanande dykning kr�ver att du har samlat p� dig lite mer erfarenhet �n bara dina kursdyk.

[ Tillbaka till toppen ]


Dykplatser & s�songer

Vilka dykplatser �r regelbundet tillg�ngliga och n�r?

Fr�n Phi Phi finns tre huvudomr�den; Phi Phi Ley med Bida �arna, omr�det runt King Cruiser Vraket och Hin Daeng. Beroende p� v�derf�rh�llanden kan det ibland vara sv�rt att n� Hin Daeng och King Cruiser vraket. Lokaldyken runt Phi Phi Ley och Bida �r normalt sett tillg�ngliga �ret runt.

Alla turer �r schemalagda med start p� morgonen vid 7.30 eftersom dykningen normalt sett �r b�st p� f�rmiddagen. Eftermiddagsturer han arrangeras vid efterfr�gan.

S�songer

Phi Phi har 2 s�songer som definieras av vindriktningen. Under h�gs�songen fr�n slutet p� oktober till n�gon g�ng i maj bl�ser svaga ostliga vindar med milda eller helt lugna ytf�rh�llanden. Vanligtvis �r alla dykplatser tillg�ngliga dagligen.

L�gs�songen startar i mitten av maj och brukar g�ra sitt int�g med stark vind och regn fr�n v�ster vilket brukar resultera i st�rre svall och vattenr�relser. Vi har fortfarande m�jlighet att dyka p� de lokala dykplatserna i marinparken varje dag. Under juni, juli och augusti brukar v�dret vara stabilare igen med m�jligheten att bes�ka fler dykplatser, Hin Daeng �r den mest v�derk�nsliga av alla platser. Detta v�der brukar h�lla i sig till b�rjan av september d� det vanligtvist kommer en dos av stark vind och regn igen vilket v�nder vindarna tillbaka till ostliga h�gs�songsvindar igen.

Phi Phi marin park, som vi �ven kallar lokala dykplatser, best�r av 6 �ar; dessa dykplatser erbjuder dykplatser som passar alla niv�er av dykare med djup mellan 8 till 30 meter.

Botten �r uppbyggd av stora kalkklippor som �r t�ckta i h�rdkoraller d�r det grundar upp. Fr�n 8 meter m�ter du mjukkoraller i vackra f�rger och formationer, de flesta dykplatser har ett maxdjup runt 25 meter d�r vit sand tar �ver.

Vattenf�rh�llandena ser ut som f�ljande: Temperaturen ligger runt 28 C med svaga till medelstarka str�mmar fr�n tidvattnet med en cykel p� 6 timmar och en kvart. Sikten varierar mellan 5 och 30 meter d�r genomsnittet ligger runt 15 meter. F�r�ndringar i sikten varierar fr�mst med tidvattnet, i motsats till s�songsvariationer. Marinlivet p� de lokala dykplatserna �r ovanligt rikt med allt fr�n nakensn�ckor till valhaj som kommer p� bes�k d� och d�. En av h�jdpunkterna �r att tr�ffa p� leopardhajarna som lever permanent runt Bida�arna samt Hawksbills-sk�ldpaddan och den fantastiska m�ngfalden av tropisk fisk, �lar och skaldjur.

King Cruiser Vraket - Shark Point Phuket - Anemonrevet            

Denna dyktur �r av medelsv�r niv� och best�r av 2 eller 3 dyk, vilket �r upp till dykaren att v�lja. Vi m�ts upp vid 7.30 f�r avf�rd och kommer tillbaka mellan 16.00 och 16.30 p� eftermiddagen.

Kostnaden �r 3,000 Baht f�r 2 dyk eller 3,800 Baht f�r 3 dyk plus 500 Baht f�r utrustningshyra.

Gruppstorlek �r maximalt 4 dykare med en Divemaster. Lunch, frukt, vatten, kaffe och te �r inkluderat i priset.

Shark Point Phuket �r en liten stenklippa som sticker upp ur vattnet ungef�r en timme med b�t nordv�st om Phi Phi Island. Platsen ligger mitt i ett ber�mt marinparksomr�de som skapades 1991. M�ngfalden av marint liv �r fenomenal, specifika sev�rdheter inkluderar f�rgglada mjukkoraller och solfj�derkoraller som pryder kalkstensklipporna. �ven h�r hittar du en stor variation av tropiska fiskar och den ber�mda leopardhajen.

Anemonrevet ligger ocks� inom marinparken. Denna klippa, som inte sticket helt upp ur vattnet, hittar vi bara ett par hundra meter fr�n Shark Point och har definitivt sin egen karakt�r. Hela revet �r t�ckt av en tjock matta med havsanemoner. Bortsett fr�n leopardhajen hittar vi ocks� massvis med stim b�de mindre och st�rre havsfisk som tonfisk och barracuda.

King Cruiser Vraket �r en 85 meter l�ng katamaranbyggd passagerarf�rja som avvek fr�n sin kurs den 4 maj 1997 och gick p� grundet vid Anemonrevet som slet upp stora s�r i de tv�r fartygskropparna. F�ljaktligen sj�nk hon inom en timme- tid nog att r�dda alla passagerare fr�n det sjunkande skeppet. Med de flertaliga d�cken och �ppna ytorna med djup mellan 16-30 meter erbjuder the King Cruiser ett idealt vrakdyk med varierande marinliv. Efter att ha vilat p� havets botten i mer �n 10 �r har sn�ckor, anemoner och mjukkoraller l�ngsamt b�rjat er�vra skeppet och skapat ett enormt artificiellt rev som nu �r hem f�r stora stim av fisk som travelli, fusilier, baracuda och �ven drakfiskar, skorpionfiskar och ibland en sk�ldpadda.

Hin Daeng - Hin Muang  2 dives

Denna tur l�mpar sig f�r mer erfarna dykare, vi startar 7:30 och �r tillbaka vid 16:00. Detta �r tv� spektakul�ra dykplatser som �r i v�rldsklass.

Tv� dyk kostar 5,000 Baht plus utrustningshyra 500 Baht; totalt 5,500 Baht.

Hin Daeng (som betyder ”r�d klippa”) �r rankad som som en av de b�sta  dykplatserna i Thailand. Med v�r speedboat �r det precis en timmes resa s�der ut fr�n Phi Phi Island. Helt omringad av �ppet hav, mer �n 15 km fr�n n�rmaste �, sticker en klippa upp ur havet fr�n 50 meters djup. Med sikt som ofta �verstiger 30 meter �r detta en dr�mplats f�r varje dykare. Stora stim av Baracuda, Makrill, Havsaborre och Tonfisk simmar i cirklar runt den livfulla klippan som �r t�ckt av en stor m�ngd av koraller, fj�derkoraller och andra plantor. Turens h�jdpunkt �r att f� syn p� en Valhaj eller Manta elller kanske en �rnrocka, vilket �r vanligare h�r �n n�gon annanstans i Thailand. Tjurhaj, Gr� revahaj, Silverfens haj och Svartfenad revahaj kan ocks� siktas h�r.

Hin Muang ligger bara 200 meter fr�n Hin Daeng. Denna klippa som helt t�cks av vatten liknar tv� stor limpor i linje. Formationen �r ungef�r 200 meter l�ng och ungef�r 15-18 meter bred. I mitten p� revet delar det sig i en stor 25 meter bred klyfta och p� alla sidor sluttar revet kraftigt ned till mer �n 50 meters djup. Hin Muang �versatt betyder "violett klippa", vilket �r ett passande namn f�r ett rev som �r t�ckt i f�rgglada anemoner och mjukkoraller, bortsett fr�n s�nkorna d�r du ofta finner Bl�ckfisk eller Leopard haj som vilar. Du kan �ven f�rv�nta dig ett extraordin�rt sk�despel av marint liv p� denna fantastiska dykplats.

[ Tillbaka till toppen ]


PADI & SSI Scuba Diver kurs

Denna kurs �r en tv�dagars kurs som certifierar dig till att dyka under uppsikt av en Divemaster.

Kurskostnaden �r 7,900 baht och inkluderar utrustning.

Scuba Diver kursen �r l�mplig f�r dig som framf�rallt vill kunna dyka p� semestern och �r n�jd att g�ra s� under uppsikt av en professionell Divemaster p� guidade turer. Kursen �r ungef�r h�lften av kursplanen f�r Open Water certifikatet, s� dykplanering och en del av r�ddnings�vningarna �r uteslutna och d�rf�r m�ste efterf�ljande dyk alltid g�ras under uppsikt av en professionell guide.

Kursen �r tv� dagar och vi tittar p� lite video kv�llen f�re vi b�rjar dyka. F�rsta dykdagen b�rjar kl 09.30 med genomg�ng av dykteori och utrustning f�ljt av en lunchpaus och sen g�r vi ner till stranden och g�r grundvatten tr�ning med dyk�vningar.

Under denna grundvattenstr�ning b�rjar vi grunt i midjedjupt vatten och i och med att vi bygger p� f�rdigheter och sj�lvf�rtroende g�r vi lite djupare ut runt 3 meters djup. Dagen slutar normalt sett runt klockan 16.00 p� eftermiddagen.

Andra dagen �ker vi ut med b�t till dykplatserna runt Phi Phi Ley och Bida�arna f�r att g�ra tv� dyk till ett maxdjup av 12 meter. Vi anv�nder oss av det kunskaper vi l�rde oss p� stranden och �var vidare i �ppet vatten. Under de tv� utedyken kommer du dyka p� vackra dykplatser med m�nga intressanta marinlevande djur och v�xter. Dyken �r mellan 45-60 minuter l�nga och dagen str�cker sig mellan 07.30 och 14.00.

Scuba Diver certifikatet till�ter dig att dyka till 12 meter under �versikt och kan alltid uppgraderas till Open Water utan att b�rja om fr�n b�rjan igen. Ditt certifikat �r giltigt under hela din livstid.


PADI Rescue / SSI Stress & Rescue diver

F�rkunskaper f�r denna kurs: PADI eller SSI Advanced certifikat eller motsvarande niv� fr�n annan organisation med minst 20 loggade dyk. Grundl�ggande F�rsta hj�lpen tr�ning som inte �r mer �n 24 m�nader gammal. Sj�lvklart kan du g�ra din F�rsta Hj�lpen kurs i samband med att du g�r din Rescue kurs h�r med oss (se EFR).

Hur l�ng tid: 3-4 dagar

Antal dyk: 5

Kurskostnad: 12,600 baht, plus 500 for equipment, totalt 13,100 baht.

Schema:

Dag 1: fr�n kl 09.30-16.00 Grundvattentr�ning
Dag 2: fr�n kl 07.30-16.00 Ute p� b�ten
Dag 3: fr�n kl 07.30-15.00 Ute p� b�ten

Eventuellt kan det beh�vas en extra session p� stranden, kursen blir d� 4 dagar. Samma kurskostnad.

Denna kurs �r designad f�r dig som redan �r en bekv�m dykare. Kursen �r utvecklad f�r att ta dig till n�sta niv�. Vi utrustar dig med kunskaper och f�rdigheter f�r att kunna aktivt hj�lpa till och assistera i en n�dsituation.

Kursen �r uppdelad i 3 delar; 1. Teori, 2. Tr�ning p� grunt vatten f�r att utveckla r�ddnings och s�kerhetstekniker. 3. R�ddningsscenarion fr�n b�t, inkluderar 4 utedyk.

[ Tillbaka till toppen]


PADI & SSI Open Water kurs

Denna kurs �r f�r dig med ingen eller lite tidigare erfarenheter av dykning och �r designad f�r att certifiera dig till en niv� d�r du har baskunskaperna som till�ter dig att dyka med dykutrustning utan �versikt av en Instrukt�r eller Divemaster.

Vi erbjuder kursen p� f�ljande spr�k; Engelska, Franska, Tyska, Svenska, Danska och Spanska.

Kurserna startar dagligen. 

F�r att genomf�ra Open Water kursen med oss beh�ver du endast 3 till 4 dagar- vi har maximalt 3 elever per instrukt�r. Med en liten grupp har vi tillr�ckligt med tid f�r varje elev f�r att p� ett s�kert s�tt kunna f�rbereda dem f�r dykning p� �ppet vatten. Du kommer f� dyka p� samma platser som de redan certifierade dykarna.

F�r b�sta start p� din kurs ser vi g�rna att du tittar p� video kv�llen f�re du har planerat att b�rja dyka. P� detta s�tt sparar vi 45 minuter och du kommer v�l f�rberedd till starten n�sta dag d� du redan har b�rjat l�ra in grunderna.

Vi startar 09.30 med att din Instrukt�r har en teorigenomg�ng och sen bygger vi ihop v�r utrustning, g�r en kamratkontroll p� varandra och sen b�r det av ner till stranden f�r de f�rsta, sp�nnande andetagen.

Grundvattentr�ningen genomf�rs p� stranden i grunt vatten eftersom det inte finns n�gra pooler att tr�na i. Vi b�rjar allts� direkt i havet och med det kommer �ven m�jligheten att titta p� b�de lite fisk och du k�nner dig mer f�rberedd f�r dina utedyk i havet.

Vi b�rjar riktig grunt med vatten upp till midjan och bara andas genom regulatorn f�r bli van vid k�nslan av att andas under vattnet. Efter n�gra �vningar b�rjar det k�nnas mer och mer naturligt. Du m�ste �ven f� chansen att etablera tillit till din utrustning innan vi b�rjar r�ra oss djupare.

Som f�rberedelse f�r dina utedyk har vi ett flertal �vningar att g� igenom, viktigast �r dock att du l�r dig god flytkraftskontroll och att du kan andas avslappnat och ordentligt. Om allt g�r l�tt �r vi klara mellan 15.00-16.00 p� eftermiddagen. Om du beh�ver lite extra tr�ning p� grunt vatten innan du �r redo att �ka ut p� utedyken tar vi ett par timmar n�sta dag p� stranden igen utan extra kostnad, du investerar bara din egen tid.    

De f�ljande 2 dagarna �ker vi ut med b�ten f�r att g�ra utedyk. Vi b�rjar vid 7.30 och �r tillbaka vid 13.30, dag 2 p� kursen har du ett par timmars teori att avsluta p� antingen eftermiddagen eller kv�llen.

P� vardera av dessa tv� dagar g�r du 2 Utedyk. V�rt m�l �r att l�ra dig hur du r�r dig l�ttsamt och andas p� ett avslappnat vis s� att du tillslut kan spendera upp till 60 min under ytan!

P� f�rsta dagen p� b�ten kommer du inte g� djupare �n 12 meter av anledningar som du kommer l�ra dig om i kursen.

Sista dagen p� kursen g�r vi till ett maxdjup av 18 meter vilket �r ditt rekommenderade maxdjup f�r certifikatet.

Kurskostnaden �r 12,900 Baht och det �r inga andra kostnader som tillkommer. All dykutrustning du beh�ver f�r du l�na av oss och �r inkluderat i priset. Lunch p� b�ten de tv� dagarna, loggbok, f�rs�kring och sj�lvklart din certifieringskostnad. V�ljer du att g�ra din kurs med PADI l�gger du till 900 baht till kurspriset, vilket �r kostnaden f�r din textbok som du sen tar med dig hem. Oavsett om du v�ljer att bli certifierad med PADI eller SSI �r ditt certifikat erk�nt i hela v�rlden och det �r giltigt p� livstid.


Scuba Review / Scuba Skills Update  

Det h�r �r ett endagarsprogrammet �r designat f�r dykare som redan �r certifierade men har haft en l�ngre tids uppeh�ll och inte har kvar sj�lvf�rtroendet f�r dyk�vningar och dykplanering. Vi tar dykaren tillbaka till en niv� d�r det k�nner sig s�kra att dyka utan �versikt igen.

Programmet startar med en kortar teorilektion f�r att fr�scha upp de kunskaper som gl�mts bort. Normalt sett g�r vi detta dagen f�re dykturen i samband med att du bokar och du beh�ver ungef�r en timme f�r denna del.

N�sta dag �ker vi p� b�ten f�r 2 utedyk, vi g�r igenom hur vi bygger ihop utrustningen igen och pratar igenom de �vningar vi ska repetera p� grunt vatten i b�rjan p� dyket. Tillsammans med en Divemaster blir du bekant med dyk�vningarna innan du sen ger dig ut p� n�jesdyket d� vi tar dig till ett maxdjup p� 18 meter.

[ Tillbaka till toppen ]

Har du inte f�tt svar p� din fr�ga �r du v�lkommen att maila oss p�: [email protected]

Hem
Snabblänk till Bokning
Phi Phi Scuba
Phi Phi Öarna
PADI & SSI Dykkurser
Divemaster Internship
Dykturer & Dykplatser
  Lokala dykplatser
  Shark Point
  Bida Noi & Nog
  Garang Haeng
  Hin Dot
  Nattdyk
  King Cruiser Vraket
  Hin Daeng
  Koh Ha
Faciliteter
Våra Båtar
Policy
 Förhandsbokning
 Avbokning & Försäkring
Dykfoton Galleri
Hotell på Phi Phi
Phi Phi Dive Forum
Kontakta oss
Vanliga frågor
Länkar

Phi-phi.com - Phi Phi Hotels Instant Confirmation
Hem | Phi Phi Scuba | PADI & SSI Dykkurser | Dykutflykter | Divemaster Internship | Faciliteter | Våra båtar
Phi Phi öarna | Hotell på Phi Phi | Phi Phi Dive Forum | Fotogalleri | Länkar
Snabblänk till bokning | Policy | Vanliga frågor | Kontakta oss

Copyright © 1999-2009 Phi Phi Scuba Diving Center
Ton Sai Bay, Phi Phi Island, Krabi 81000, Thailand, Tel: ++66 (0)75 601148